Toespraak Reggie Baay

Tijdens de herdenking op 15 augustus a.s. bij de Vlaggenparade in  Rotterdam zal schrijver/historicus Reggie Baay een toespraak houden onder de titel:

Zeventig jaar laterSchermafdruk 2015-03-19 21.36.46
In zijn toespraak zal Reggie Baay aan de hand van de ervaringen van zijn familie de impact van de oorlog in Indië schetsen. De oorlog die weliswaar in augustus 1945 eindigde – nu precies zeventig jaar geleden – maar die voor de mensen in Indië geenszins het einde van de ellende betekende; het bleek het begin van een nieuwe oorlog…

Daarnaast strekt de impact ervan zich zelfs uit tot de generaties van nu. Reggie betoogt in zijn toespraak waarom het van cruciaal belang is om de Indische geschiedenis te blijven herdenken.

Meer over het werk van Reggie Baay is te vinden op zijn website: www.reggiebaay.nl