Het Indische relaas van de heer en mevrouw Kees van Zwet is opgetekend door hun kleinkinderen. Het geeft een inkijk in het alledaagse leven in Nederlands-Indie en de omstandigheden waaronder velen zijn opgegroeid. Ook de tijd van de Japanse bezetting, de kampen en de bersiap komen aan bod, evenals de terugkeer naar Nederland.

Het geheel is een boeiend verslag geworden, dat zeker de aandacht verdient.

Download het verhaal hier: Deel 1 en Deel 2.

Zwetop Twitter


op Facebook


op Google+