Particulieren worden uitgenodigd de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam te steunen.

U kunt nadere informatie opvragen via ons algemene e-mailadresĀ info@herdenking-15-augustus.nl.

Steunende particulieren worden – met hun instemming – vermeld op de pagina ‘Sponsoren’.

Spontane giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL57INGB0008027878 t.n.v. Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam te Rotterdam.