Jaarverslag 2018

Per 01-01-2019

   
BALANS  
   
ACTIVA  
Rekening courant € 9.772,67
Totaal activa € 9.772,67
   
PASSIVA  
Reservering monument € 2.400,00
Reservering project communicatie € 2.100,00
Reservering project addendum € 2.812,00
EV – Reservering ceremonie 2019 € 2.460,67
Totaal passiva € 9.772,67
   

   
RESULTATENREKENING  
   
BATEN  
Ontvangen fondsen ceremonie € 3.026,41
Ontvangen fondsen addendum € 2.933,61
Giften €    105,00
Totale baten € 6.065,02
   
LASTEN  
Kosten ceremonie € 2.583,84
Kosten monument €    181,50
Kosten stichting €    341,92
Totale lasten € 3.107,26
   
RESULTAAT € 2.957,76