Jaarverslag 2017

Per 01-01-2018

   
BALANS  
   
ACTIVA  
Rekening courant € 6.814,48
Totaal activa € 6.814,48
   
PASSIVA  
Reservering monument € 2.400,00
Reservering project communicatie € 2.100,00
EV – Reservering ceremonie 2018 € 2.314,48
Totaal passiva € 6.814,48
   

 

   
RESULTATENREKENING  
   
BATEN  
Ontvangen fondsen ceremonie € 3.963,00
Giften €    340,00
Totale baten € 4.303,00
   
LASTEN  
Kosten ceremonie € 2.680,52
Kosten monument €    181,50
Kosten stichting €    513,91
Totale lasten € 3.375,93
   
RESULTAAT €   927,07