Het Logo

Het logo van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam, is in 2014 door bestuurslid mevrouw Christie Haalboom opnieuw vormgegeven.

Drie vlammende V’s in de kleuren en de vorm van een wapperende Nederlandse vlag symboliseren het motto Verdraagzaamheid, Vrijheid, Vrede. Het logo refereert naar een uitspraak van de initiatiefneemster van de jaarlijkse herdenking in Rotterdam, Mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts: “DE LIEFDE VOOR DE VLAG HIELD HET VUUR VAN BINNEN BRANDEND.”

logo_herdenking_15augustus

Het logo is mede gebaseerd op het oorspronkelijke logo voor de herdenkingen, waarbij het motto Verdraagzaamheid, Vrijheid, Vrede in de kleuren van de Nederlandse vlag is opgenomen tegen de achtergrond van een globe.

logo links

De Nederlandse vlag heeft een cruciale rol gespeeld voor hen, die de oorlogsjaren en de jaren direct daarna in Nederlands-Indië hebben meegemaakt en hebben overleefd. Een rol, die  de schrijver Willem Brandt in zijn boekje ‘Het Geheim‘ (1960, N.V. uitgeverij W. van Hoeve, Den Haag) zo treffend heeft beschreven:

“…. En allen wisten  wij: ‘Ik heb een land. En ik ben een mens.’ De vlag bewoog nauwelijks in de regen. Zij hing aan een  bamboe-uitsteeksel, gekreukeld. Ook zaten er vlekken in. Maar het was de mooiste, de heerlijkste vlag van de wereld. Rood, wit, blauw. Ik kan niet geloven dat ooit een Nederlandse vlag zo stralend en trots aan een mast heeft gerimpeld als onze vlag, daar op het dak van die oude loods, onder een pikzwarte regenlucht, met daaronder alleen maar modder, en in die modder schimmen van menselijke wezens, die opeens ontdekten, dat zij weer een naam hadden en ergens werden verwacht.

De jaren zijn voorbij gegaan. Als ik een Nederlandse vlag zie, vooral een vlag in de regen, onder een soms donkere hemel, zeg ik: vaderland. Maar mijn ziel fluistert: leven. En mijn hart roept, zoals toen, ja, dat roept mijn hart bij die vlag van Nederland: vrijheid, vrijheid, vrijheid.”

Het Geheim