Herdenking 2017

Op maandag 15 augustus 2017 vond voor de achtste keer de jaarlijkse herdenking plaats. Ondanks de regen waren er ruim 100 aanwezigen.

Marie-Thérèse Woltering, bestuurslid van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam, heette de mensen welkom. Zij leidde de heer Joost Eerdmans, locoburgemeester van de Gemeente Rotterdam, mevrouw Wieteke van Dort en de heer Mark Lotterman in.

Locoburgemeester Eerdmans vergeleek op een indrukwekkende wijze de ontberingen in Nederland en in het verre Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar waar op 5 mei 1945 Nederland bevrijd werd, duurde de oorlog in Nederlands-Indië nog maanden voort. In Nederland en met name in Rotterdam kon de wederopbouw beginnen. De bevrijding van Nederlands-Indië op 15 augustus 1945 betekende voor vele Indische Nederlanders het verlies van hun thuisland. Hun toekomst lag aan de andere kant van de wereld, een voor hen vreemde wereld.

Wieteke van Dort richtte zich in haar toespraak, aangevuld met zang en muziek, op drie thema’s, ‘laatste groet’, ‘vergeven’ en ‘ode aan de Indië veteranen’. De teksten van de bijbehorende liedjes zullen te zien zijn op de website van de Stichting.

Mark Lotterman zong over zijn oma die de oorlog had meegemaakt. Na haar dood kwam hij er achter waarom zij was zoals zij was. De ontberingen hadden haar gevormd.

Mevrouw Mieke Engelberts verzorgde het dankwoord.

Om 11.00 uur werd, zoals gebruikelijk, de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden gehesen, muzikaal begeleid door de Taptoe. Vervolgens volgde de 2 minuten stilte. Na het zingen van het Wilhelmus (1e couplet) door Husson Groenenboom werden de bloemen gelegd bij het monument.

Vanaf 11.45 uur was er een informele nazit in Brasserie Water, die tot 13.00 uur duurde.

Vincent van Dordrecht maakte een mooi fotoverslag.

De herdenking heeft velen geraakt, zoals blijkt uit enkele mondelinge reacties en reacties via Facebook. Enige citaten hieruit:

  • Was, ondanks de regen, een mooie herdenking. Vooral Wieteke van Dort was weer onnavolgbaar. Melancholiek maar ook soms scherp. Geweldig.Het was een mooie herdenking.
  • Ben nog steeds onder de indruk van het prachtige lied en kijk als 2de generatie dan ook uit naar wat er gaat komen. Dank je wel Mark. Had dit blijkbaar nodig als wake-up call.
  • Was weer indrukwekkend.
  • Ja, ik was erbij, nog steeds heftig voor mij…
  • Ondanks de regen een indrukwekkende herdenking. Wieteke van Dort was het hoogtepunt. Geweldig.
  • Ik ben de afgelopen jaren bij de herdenking in Den Haag geweest. Ik ben nu voor het eerst naar de herdenking in Rotterdam gegaan. In het vervolg ga ik naar Rotterdam, omdat de sfeer daar intiemer is en daardoor minder afstandelijk.

De jaarlijkse herdenking werd ook nu weer mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Vlaggenparade, de Stichting ‘MaxMaaktMogelijk’, de J.E. Jurriaanse Stichting, de Stichting OVMR en de Stichting SBWR. Wij danken deze sponsors en de particulieren hartelijk voor hun bijdrage.

 
WIJZIGING LOCATIE BIJEENKOMST!

Geachte belangstellende,

Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam heeft u allen, jong en ouder/oudst van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse herdenking op de Vlaggenparade in Rotterdam.

LET OP! Afgelopen jaren kwamen we samen bij Brutus Beer vanwaar we overstaken naar de Vlaggenparade. Dit jaar vertrekken we vanaf Brasserie Water, op de hoek van de Schiedamsedijk en Boompjes! 

Helaas stond in de vorige uitnodiging de verkeerde lokatie aangegeven. Onze excuses hiervoor. We herhalen nogmaals de uitnodiging met het programma van aanstaande herdenking. We horen graag of U dit jaar weer aanwezig bent.

Vriendelijke groet, Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Regio Rotterdam

PROGRAMMA HERDENKING 15 AUGUSTUS

10:00 
Inloop met thee/koffie in Brasserie ‘Water’, hoek Boompjes/Schiedamsedijk, Rotterdam

10:25
Oversteek naar de Vlaggenparade
Welkom door mevrouw Marie-Thérèse Woltering, Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam
Toespraak door de locoburgemeester Joost Eerdmans

10:45
Het woord is aan Wieteke van Dort met zang en verhalen

11:15
Hijsen van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden
Blazen Taptoe, gevolgd door 2 minuten stilte
Zingen van het Wilhelmus (één couplet) door de heer Husson Groenenboom, bariton

11:20
Singer-songwriter Mark Lotterman zingt ‘Holland’

11:30
Afsluiting ceremonie en bloemen leggen bij het Straatsieraad
Informeel samenzijn in Brasserie ‘Water’

12.30
Einde van de bijeenkomst
We verwelkomen u graag op maandag 15 augustus 2017. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wel is het gewenst dat u zich opgeeft via de website, zodat het bestuur een overzicht heeft van het aantal aanwezigen.

  

MARK LOTTERMAN

Op de herdenking mogen we onder andere luisteren naar Wieteke van Dort en Mark Lotterman. Mevrouw van Dort behoeft geen introductie, zij is natuurlijk bekend van haar legendarische typetje Tante Lien. Maar Mark Lotterman is een jonge Rotterdamse singer/songwriter die een indringend nummer heeft geschreven over zijn Indisch-Nederlandse oma. Zijn zang doet denken aan Johnny Cash. Een melancholische sound die het nummer prachtig past. Het nummer Holland is te horen op het gelijknamige album. Zijn website is zeker een bezoekje waard. Hij heeft kunstenaars van verschillende disciplines gevraagd werk te maken, geïnspireerd op zijn muziek. Een bijzonder project!

Wieteke van Dort hijst de VN-vlag
Mark Lotterman
 
DANKBAAR

De herdenking op 15 augustus kan niet plaatsvinden zonder de giften van onze sponsoren en donateurs. Wij willen deze dan ook hartelijk bedanken.

SPONSOREN

Nedspice Holding • De Vlaggenparade • Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond  •  J.E. Jurriaanse Stichting  •  Stichting Max Maakt Mogelijk  •  Stichting OVMR

DONATEURS

R.J.W.R. van Haga  •  R.P. Kroes  •  B. van Dijk-Henderson

We willen ook U, als bedrijf of particulier, uitnodigen Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam te steunen. U kunt nadere informatie opvragen via ons algemene e-mailadres info@herdenking-15-augustus.nl. Steunende bedrijven en particulieren worden – met hun instemming – vermeld op de pagina ‘Sponsoren’. Ook schenken wij U het boek Achter het gedek – Dagboek van de dertienjarige Sonja Paardekoper uit Kamp Ambarawa : december 1943-januari 1946.Spontane giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL57INGB0008027878 t.n.v. Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam te Rotterdam.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

De Stichting verwelkomt video-journalist en documentairemaker Tenny Tenzer in het bestuur. We zijn erg blij met zijn enthousiasme en inzet!

Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam