De Stichting

Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam

Sinds 2010 wordt ook in Rotterdam het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945 herdacht. Dat dit gebeurt, danken we volledig aan de heer en mevrouw Huijsman-Engelberts. Zij kregen daarbij van het begin af aan de volledige steun van de Burgemeester van Rotterdam en van de Stichting Vlaggenparade Rotterdam. Mevrouw Brugge en de heer Horsting hebben zich met volle overgave ingespannen om deze herdenking in Rotterdam tot een succes te maken. Vanaf dat moment vormden de heer en mevrouw Huijsman-Engelberts, mevrouw Brugge en de heer Horsting een commissie om de herdenking jaarlijks een plaats te geven in de Rotterdamse samenleving. 

Op 18 maart 2013 is de ‘Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam’ voor onbepaalde tijd opgericht. De Stichting stelt zich ten doel ‘het coördineren en organiseren van activiteiten in de regio Rotterdam rond de herdenking van de capitulatie van Japan, de bevrijding van toenmalig Nederlands-Indië en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden op 15 augustus 1945 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door

  1. Het houden van bijeenkomsten en het geven van informatie en voorlichting in het bijzonder aan jongeren;
  2. Het uitgeven van publicaties;
  3. Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden, waaronder in het bijzonder het samenwerken met derden, waaronder in het bijzonder het Rotterdams Comité Nationale Belangen, indien en voor zover dat voor de Stichting nuttig kan zijn;
  4. Alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

De Stichting is eigenaar van het Indië-monument, ook genoemd het Straatsieraad, op de Boompjes te Rotterdam, en treedt op als beheerder. Dat betekent dat de Stichting verantwoordelijk is voor het (doen) uitvoeren van onderhoudsmaatregelen. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van het kwaliteitsniveau van het monument.

De Stichting dankt haar bestaansrecht aan fondsen waarvan enkelen jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Daarnaast leveren particuliere donateurs een bescheiden bijdrage naar draagkracht.

BESTUUR

Tenny Tenzer, Voorzitter 

Raquel Bergsma, Secretaris 

Nathalie, Penningmeester 

Dewi Reijs, Bestuurslid

Joyce de Vries , Bestuurslid

Vacature, Bestuurslid

Er zijn geen vaste medewerkers in dienst. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Stichting Herdenking 15 augustus 1945, regio Rotterdam