Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom onze herdenking

18 oktober

Foto’s herdenking 2019

Posted by in Nieuws | No Comments

Met dank aan Tom van Lammeren voor dit beeldverslag van de herdenking van 15 augustus 1945 in Rotterdam. Veel dank ook voor de mooie woorden van loco-burgemeester Wijbenga, en de ontroerende verhalen van twee van de auteurs die meewerkten aan onze publicatie Vergeten Vergeten Verhalen, Susan van der Schoor en Carel-Vincent van de Graaff. Erwin […]

4 juli

Herdenking 2019

Posted by in Nieuws | No Comments

Verslag van Open Rotterdam Programma 10:00  Inloop met thee/koffie in Restaurant Prachtig, Willemsplein 77, Rotterdam 10:20 Wandeling naar de Vlaggenparade 10:30 Welkom door mevrouw Mieke Engelberts, toelichting op het programma door Marie-Thérèse Woltering,, Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam Toespraak door de locoburgemeester  de heer B. Wijbenga – van Nieuwenhuizen 11.00 Voordracht Vergeten Vergeten […]

4 februari

Vergeten Vergeten Verhalen

Posted by in Nieuws | No Comments

Start project ‘Vergeten Vergeten Verhalen’  Na de herdenking op 15 augustus hielden we een succesvolle crowdfunding om ons addendum bij het boek ‘Vergeten Verhalen’ van museum 40-45 te maken. Wat gaaf dat er draagvlak is om dit boek te maken! Het is nu tijd om de handen uit de mouwen te steken, de pen ter hand te […]

Het bestuur

Een paar (oud-)leden aan het woord.

 • Kolonel KLu b.d. Drs. Carel Banse

  Degenen, die het allemaal meegemaakt hebben, verdienen onze hoogste waardering en ons diepste respect. Wij allen mogen ons gelukkig prijzen dat we op 15 augustus de capitulatie van Japan kunnen herdenken. Dat we aan elkaar kunnen doorgeven wat het belangrijkste goed is: ‘een betere, liefdevolle wereld, vrede en vrijheid voor een ieder’.

  - Kolonel KLu b.d. Drs. Carel Banse
 • Marie-Thérèse Woltering

  Herdenken helpt mijn identiteit te vormen; dat dit deel van mij echt bestaat.

  - Marie-Thérèse Woltering
 • Mieke Huijsman-Engelberts

  Ik zag en zie het als mijn persoonlijke missie om meer bekendheid en erkenning te krijgen voor de lotgevallen van de Indische Nederlanders tijdens WO II en de Bersiap tijd.

  - Mieke Huijsman-Engelberts

Een nieuw bestuur

In 2019 nam de stichting afscheid van 2 bestuursleden van het eerste uur, Mieke Engelberts en Kees Vrijdag. Wij danken hen hartelijk voor het initiatief en het succesvol opzetten en uitbouwen ervan.

Ook Christie Haalboom heeft haar maximale zittingstijd volbracht. Zij heeft naast de communicatie en website verschillende projecten gedaan, met als hoogtepunt het samenstellen van onze publicatie van Vergeten Vergeten Verhalen.

We gaan deze oud-bestuursleden erg missen. Gelukkig hebben we Raquel Bergsma kunnen verwelkomen, die meteen enthousiast aan de slag is gegaan. We spreken momenteel ook met enkele andere kandidaat-bestuursleden. Binnenkort stellen we het nieuwe bestuur aan u voor.